КУРС ЛЕКЦІЙ «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА»

Цей курс розкриває поняття національної безпеки як комплексу заходів у сферах економіки, інформаційної безпеки, геополітики, екології, воєнної безпеки, енергетики та кібербезпеки , який забезпечує резистентність до зовнішніх загроз. Юрій Гусєв пояснить як створювати дієві стратегії на основі якісного аналізу та втілювати їх у життя. 
Знання, здобуті на цьому курсі, будуть корисні як управлінцям, так і представникам бізнесу , адже стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз робить компанії сильнішими. Слухачі курсу навчаться комплексно протидіяти актуальним викликам та зрозуміють як запобігти потенційним ризикам. 


Попередня реєстрація


Для кого цей курс :

  Працівники державних органів та служб безпеки
  Громадські активісти
  Аналітики
  Журналісти
  Студенти останніх курсів, котрі цікавляться темою національної безпеки


Сформовані навички за результатами навчання

1

Аналітичні навички: Здатність аналізувати складні ситуації, визначати загрози та ідентифікувати потенційні ризики для національної безпеки

2

Розуміння стратегічного мислення: Здатність розробляти стратегії та плани для забезпечення національної безпеки та дотримання національних інтересів

3

Знання законодавства: Розуміння важливого законодавства та політики, що стосується національної безпеки та правопорядку

4

Інформаційний аналіз: Навички збору та аналізу інформації для прийняття обгрунтованих рішень у сфері національної безпеки

5

Кібербезпека та інформаційна безпека: Розуміння сучасних загроз та заходів для захисту інформації та інформаційних систем від кібератак

6

Знання про геополітику та міжнародні відносини: Розуміння глобальних політичних, економічних та соціальних процесів, які впливають на національну безпеку

Викладач курсу

Illustration

Гусєв Юрій Веніамінович

  Політик, громадський діяч
  Кандидат економічних наук, доцент
  Екс-заступник Міністра оборони України (2014—2016)
  Голова Херсонської обласної державної адміністрації з липня 2019 по грудень 2020 року
  З грудня 2020 до червня 2023 року – директор Укроборонпрому


Як відбувається навчання


1

Формат

Офлайн 12 сформованих тем24 заняття2 заняття на тиждень впродовж одинадцяти тижнівГрафік проведення занять : Вівторок 18:30 - 20:30 та Четвер 18:30 - 20:30

2

Особистий онлайн-кабінет

Записи занять та всі матеріали курсу в особистому онлайн-кабінеті у навчальній системі Moodle

3

Сертифікат

Стандартний сертифікат, за умови виконання всіх тестових завдань і отримання не менш ніж 80% від загальної кількості балів

Програма курсу

 • Тема 1Офлайн

  • Основи реалізації національної безпеки держави 

   Поняття національної безпекиНаціональні інтересиЗагроза в національній безпеціЗавдання національної безпекиКласифікація національних інтересів УкраїниПріоритети національних інтересівФункціональні елементи національної безпекиСистема забезпечення національної безпеки УкраїниПоняття, зміст і призначення системи забезпечення національної безпекиМета, завдання і функції системи забезпечення національної безпекиПринципи побудови та функціонування системи забезпечення національної безпеки Сили та засоби забезпечення національної безпеки

 • Тема 2Офлайн

  • Мета та зміст державної політики із забезпечення національної безпеки

   Концептуальні засади забезпечення національної безпекиСистема та суб’єкти забезпечення національної безпекиНормативно-правове забезпечення національної безпеки УкраїниТеоретичні напрями управління національною безпекоюСистема управління національною безпекою: поняття, структура та ознаки Конституційні засади організації та діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової влади в сфері управління національною безпекоюРоль права в забезпеченні національної безпекиЗавдання законодавства про національну безпекуПринципи формування нормативно-правового поля забезпечення національної безпекиЗасоби забезпечення законотворчої діяльності

 • Тема 3Офлайн

  • Національні інтереси та публічне управління у сфері забезпечення національної безпеки

   Національні інтересиПріоритетні напрямки національних інтересів Класифікація загроз національним інтересам держави Технології державного реагування на загрози національній безпеціМетоди державного реагування на загрози національній безпеціТехнології врегулювання конфліктних ситуаційМетодологічні та організаційно-правові засади державного управління у сфері національної безпеки Функції та критерії ефективності державного управління у сфері національної безпеки

 • Тема 4Офлайн

  • Економічна безпека держави 

   Суть та цілі економічної безпеки Індикатори економічної безпеки держави Національні інтереси та загрози економічній безпеці держави Складові економічної безпеки (фінансова, виробнича, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, макроекономічна) - стан, виклики, загрози, завдання та механізми їх реалізації Корупція як загроза економічній безпеці держави

 • Тема 5Офлайн

  • Інформаційна безпека держави 

   Понятійно-категоріальний апарат інформаційної безпеки, основні характеристики (інформація, інформаційні відносини, інформаційний суверенітет, інформаційний простір (національний): інформаційна інфраструктура, інформаційна система, інформаційні технологи інформаційна війна, інформаційна зброя, інформаційна загроза) Аналіз загроз та викликів інформаційній безпеці (глобальний та національний рівень)Методи забезпечення інформаційної безпеки Структура системи забезпечення інформаційної безпеки та компетенція її складових Державна політика національної безпеки в інформаційній сфері

 • Тема 6Офлайн

  • Геополітична та зовнішньополітична безпеки України 

   Основні геополітичні категорії і поняття Глобальні виклики та загрози національній безпеці держави Мета та основні завдання зовнішньополітичної діяльності держави Україна як суб’єкт геополітики та сучасні загрози геополітичній безпеці Основні напрями: протидія агресії Російської Федерації, європейська інтеграція, євроатлантична інтеграція, розбудова двосторонніх відносин, регіональне та багатостороннє співробітництво, економічна дипломатія, публічна дипломатія, захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном, відносини із закордонними українцями та зовнішня трудова міграція Стратегія зовнішньополітичної діяльності України Інституційна спроможність

 • Тема 7Офлайн

  • Екологічна безпека України 

   Понятійно-категоріальний апарат екологічної безпеки: безпека в природокористуванні, екологічна безпека, екологічна політика, навколишнє середовище, природне середовище, біосфера,, техносфера, аварія, катастрофа, стихійне лихо, ризик у природокористуванні, збиток, охорона навколишнього природного середовища Екологічні закони та головні принципи екологічної безпеки Національні інтереси України в екологічній сфері Напрями забезпечення національної безпеки в екологічній сфері

 • Тема 8 Офлайн

  • Воєнна безпеки України 

   Поняття воєнної загрози Види загроз Воєнна небезпека і воєнні загрози: джерела та характерні ознаки Існуючі та прогнозовані загрози воєнній безпеці України Система забезпечення воєнної безпеки Складові системи воєнної безпеки Основні напрями, особливості та проблеми реформування Збройних сил України Основи воєнної конфліктології Основні тенденції та закономірності збройної боротьби Воєнно-економічна безпека Основи воєнної стратегії Концептуальні основи підготовки держави до оборони

 • Тема 9Офлайн

  • Енергетична безпека держави

   Енергетична безпека держави як складова її національної безпеки Основні визначення (поняття) енергетичної безпеки держави Сучасний стан і проблеми забезпечення енергетичної безпеки України Принципи забезпечення енергетичної безпеки та сценарії змін в енергетичній сфері Стратегія енергетичної безпеки України

 • Тема 10Офлайн

  •  Кібербезпека держави як складова нацбезпеки

   Кіберпезпека у системі національної безпеки держави, основні поняття Кібербезпека: глобальний контекст Національний кіберпростір: виклики та кіберзагрози Національна система кібербезпеки: засади розбудови Пріоритети забезпечення кібербезпеки України та стратегічні цілі Напрями зовнішньополітичної діяльності України у сфері кібербезпеки

 • Тема 11Офлайн

  • Розвідка та контррозвідка у системі національної безпеки

   Повноваження Президента України у сфері розвідувальної та контррозвідувальної діяльності Служба безпеки України – функції та основні завдання Протидія розвідувально-підривній діяльності проти України Боротьба з тероризмом Контррозвідувальний захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності, оборонного і науково-технічного потенціалу, кібербезпеки, інформаційної безпеки держави, об’єктів критичної інфраструктури Охорона державної таємниці Розвідувальні органи України – функції, основні завдання, інформаційне забезпечення органів влади Національна розвідувальна програма

 • Тема 12Офлайн

  • Інституційне забезпечення національної безпеки

   Функції та повноваження державних органів Забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, а також надання поліцейських послуг Захист державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні Цивільний захист, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідаці надзвичайних ситуацій Міграція (імміграція та еміграція), протидія нелегальній (незаконній) міграції

Попередня реєстрація

Illustration

Поспілкуватись з менеджером

Телефон: 050 151 17 45
Email: au.gro.esk%40sesruoc